puchatek.slupsk.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Plan współpracy w r. szk. 2015/2016
Email Drukuj PDF

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Obszar współpracy

Zadania

Forma realizacji

Termin

 

 

 

 

 

 

Kompetencje statutowe rodziców  oraz Rady Rodziców

 

Zorganizowanie wyborów Rady Rodziców.

 

Zebrania grupowe

 

 

wrzesień

Zapoznanie  rodziców  z prawami

i obowiązkami Rady Rodziców ( statut), zadania prezydium Rady Rodziców

(regulamin Rady Rodziców).

 

 

Zebranie rodziców

 

 

początek roku szkolnego

Organizacja  posiedzeń Rady Rodziców.

 

Posiedzenie Rady Rodziców

 

wrzesień ,styczeń ,czerwiec

Organizowanie zebrań grupowych.

 

 

Zebrania grupowe

 

I i II półrocze 

 

Zbieranie opinii o współpracy

z rodzicami w ramach ewaluacji.

 

 

Ankieta dla rodziców

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu

 

Zapoznanie rodziców z koncepcją rozwoju placówki i z zadaniami przyjętymi

do realizacji na rok szkolny 2015/16.

 

 

 

Pokaz multimedialny, plakat

 

 

wrzesień

 

 

Zbieranie informacji zwrotnej oraz propozycji rodziców  dotyczących modyfikacji  pracy przedszkola.

 

 

Ankiety dla rodziców, rozmowy

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

Uwzględnienie inicjatywy rodziców- dotyczących wyposażenia i wystroju przedszkola, sal dydaktycznych, a także placu przedszkolnego. Zgłoszenie zadania

do budżetu  obywatelskiego -zagospodarowanie placu przedszkolnego.

 

 

Zbieranie informacji podczas zabaw i imprez grupowych

Zebraniach Rady Rodziców

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie spotkań adaptacyjnych

z  rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola ( udział rodziców w zabawach w sali i ogrodzie przedszkolnym).

Udział rodziców

we wspólnych zabawach

 w sali  i w ogrodzie przedszkolnym ,konsultacje indywidualne

 

kwiecień

- wrzesień

Organizowanie kontaktów indywidualnych z rodzicami w celu przekazywania informacji nt. ? ?Rozwoju dziecka- jego osiągnięć, trudności w  nabywaniu pożądanych umiejętności?.

 

Dyżury dla rodziców

 

według harmonogramu spotka

 

Wspieranie rozwoju dziecka

 

Przekazywanie informacji na tematy

związane z rozwojem dziecka.

 

Kącik dla rodzica, strona internetowa, referaty ,artykuły w gazetkach  ?Kubusiowie Nowinki'

 

cały rok

 

 

 

Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Udostępnienie oferty zajęć, zastosowanie innowacji pedagogicznych zgodnie

z potrzebami  i wnioskami  rodziców

 

cały rok

 

Udział rodziców w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

 

Pomoc rodziców w doposażaniu pracowni oraz udział

w rodzinnych konkursach talentów

 

 

cały rok

Udział rodziców w rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci.

 

Współudział w zajęciach sportowych

zgodnie z harmonogramem  

Pomoc rodziców w organizacji różnorodnych form zajęć ruchowych           i imprez sportowych.

 

Zapraszanie rodziców do współpracy. Wykorzystanie możliwości zawodowych i umiejętności rodziców.

 

cały rok

 

Udział rodziców  i dzieci w    formach aktywności ruchowych   organizowanych przez PTTK.

 

Udział w rajdach jesiennym,

zimowym i wiosennym

 

sezonowo

 

Organizacja pracy placówki

Włączenie rodziców do propagowania  zasad    zdrowia i  procedur bezpieczeństwa.

 

Udział rodziców w zajęciach, imprezach, konkursach

spotkaniach z specjalistami

 

cały rok szkolny

Zaangażowanie rodziców w organizację zajęć sportowo ?ruchowych.

 

Prace organizacyjne

i porządkowe

 

zgodnie z harmonogramem

 

Uatrakcyjnianie zajęć oraz zabaw dla dzieci.

 

 

Organizowanie przez rodziców  przedstawień teatralnych 

 

według potrzeb

Upowszechnianie języka angielskiego.

Współpraca z rodzicami znającymi język angielski.

cały rok szkolny

Pomoc rodziców w nawiązaniu współpracy z instytucjami kulturalnymi wpływającymi na rozwijanie umiejętności muzycznych ,aktorskich, plastycznych 

a także sprawności ruchowych.

Nawiązanie kontaktów. Organizacja imprez, spotkań, zajęć.

 

w miarę potrzeb

Współpraca z Akademią Pomorską

 w Słupsku -Instytutem Nauk o Zdrowiu AK-Wydział Ratownictwa Medycznego.

 

 

 

Warsztaty pierwszej pomocy

 

cały rok

 

 

 

Działania środowiskowe

Pomoc rodziców w organizacji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Udział rodziców w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych

 

II półrocze

 

 

 

Pełnienie przez rodziców roli inicjatorów, pośredników i koordynatorów działań dotyczących współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

 

Kontakty indywidualne

 

według potrzeb

 Uczestnictwo rodziców w akcjach charytatywnych ?Gorączka złota?,

?I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem?, zbiórka nakrętek, karmy do schroniska dla zwierząt.

 

Pomoc rodziców przy organizacji zbiórek

 

według potrzeb

 

 

 

Praca na rzecz placówki

 

 

 

 

 

Pozyskiwanie sponsorów dla przedszkola.

Wspólne wypracowanie formy pozyskiwania środków pieniężnych dla przedszkola

 na spotkaniach

z przedstawicielami Rady Rodziców

 

cały rok szkolny

Zaangażowanie rodziców

w prace na rzecz przedszkola.

 

 

 

 

 

 

Pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego, angażowanie

w prace i pomoc przy sprzęcie komputerowym w placówce.

 W tworzeniu i uaktualnianiu przedszkolnej strony internetowej.

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Obszar współpracy

Zadania

Forma realizacji

Termin

 

 

 

 

 

 

Kompetencje statutowe rodziców  oraz Rady Rodziców

Zorganizowanie wyborów Rady Rodziców.

 

Zebrania grupowe

 

 

wrzesień

Zapoznanie  rodziców  z prawami

i obowiązkami Rady Rodziców ( statut), zadania prezydium Rady Rodziców

(regulamin Rady Rodziców).

 

 

Zebranie rodziców

 

 

początek roku szkolnego

Organizacja  posiedzeń Rady Rodziców.

 

Posiedzenie Rady Rodziców

 

wrzesień ,styczeń ,czerwiec

Organizowanie zebrań grupowych.

 

 

Zebrania grupowe

 

I i II półrocze 

 

Zbieranie opinii o współpracy

z rodzicami w ramach ewaluacji.

 

 

Ankieta dla rodziców

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja programu

 

Zapoznanie rodziców z koncepcją rozwoju placówki i z zadaniami przyjętymi

do realizacji na rok szkolny 2015/16.

 

 

 

Pokaz multimedialny, plakat

 

 

wrzesień

 

 

Zbieranie informacji zwrotnej oraz propozycji rodziców  dotyczących modyfikacji  pracy przedszkola.

 

 

Ankiety dla rodziców, rozmowy

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

Uwzględnienie inicjatywy rodziców- dotyczących wyposażenia i wystroju przedszkola, sal dydaktycznych, a także placu przedszkolnego. Zgłoszenie zadania

do budżetu  obywatelskiego -zagospodarowanie placu przedszkolnego.

 

 

Zbieranie informacji podczas zabaw i imprez grupowych

Zebraniach Rady Rodziców

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie spotkań adaptacyjnych

z  rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola ( udział rodziców w zabawach w sali i ogrodzie przedszkolnym).

Udział rodziców

we wspólnych zabawach

 w sali  i w ogrodzie przedszkolnym ,konsultacje indywidualne

 

kwiecień

- wrzesień

Organizowanie kontaktów indywidualnych z rodzicami w celu przekazywania informacji nt. ? ?Rozwoju dziecka- jego osiągnięć, trudności w  nabywaniu pożądanych umiejętności?.

 

Dyżury dla rodziców

 

według harmonogramu spotka

 

Wspieranie rozwoju dziecka

 

Przekazywanie informacji na tematy

związane z rozwojem dziecka.

 

Kącik dla rodzica, strona internetowa, referaty ,artykuły w gazetkach  ?Kubusiowie Nowinki'

 

cały rok

 

 

 

Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Udostępnienie oferty zajęć, zastosowanie innowacji pedagogicznych zgodnie

z potrzebami  i wnioskami  rodziców

 

cały rok

 

Udział rodziców w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

 

Pomoc rodziców w doposażaniu pracowni oraz udział

w rodzinnych konkursach talentów

 

 

cały rok

Udział rodziców w rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci.

 

Współudział w zajęciach sportowych

zgodnie z harmonogramem  

Pomoc rodziców w organizacji różnorodnych form zajęć ruchowych           i imprez sportowych.

 

Zapraszanie rodziców do współpracy. Wykorzystanie możliwości zawodowych i umiejętności rodziców.

 

cały rok

 

Udział rodziców  i dzieci w    formach aktywności ruchowych   organizowanych przez PTTK.

 

Udział w rajdach jesiennym,

zimowym i wiosennym

 

sezonowo

 

 

 

 

 

Organizacja pracy placówki

Włączenie rodziców do propagowania  zasad    zdrowia i  procedur bezpieczeństwa.

 

Udział rodziców w zajęciach, imprezach, konkursach

spotkaniach z specjalistami

 

cały rok szkolny

Zaangażowanie rodziców w organizację zajęć sportowo ?ruchowych.

 

Prace organizacyjne

i porządkowe

 

zgodnie z harmonogramem

 

Uatrakcyjnianie zajęć oraz zabaw dla dzieci.

 

 

Organizowanie przez rodziców  przedstawień teatralnych 

 

według potrzeb

Upowszechnianie języka angielskiego.

Współpraca z rodzicami znającymi język angielski.

cały rok szkolny

Pomoc rodziców w nawiązaniu współpracy z instytucjami kulturalnymi wpływającymi na rozwijanie umiejętności muzycznych ,aktorskich, plastycznych 

a także sprawności ruchowych.

Nawiązanie kontaktów. Organizacja imprez, spotkań, zajęć.

 

w miarę potrzeb

Współpraca z Akademią Pomorską

 w Słupsku -Instytutem Nauk o Zdrowiu AK-Wydział Ratownictwa Medycznego.

 

 

 

Warsztaty pierwszej pomocy

 

cały rok

 

 

 

Działania środowiskowe

Pomoc rodziców w organizacji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Udział rodziców w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych

 

II półrocze

 

 

 

Pełnienie przez rodziców roli inicjatorów, pośredników i koordynatorów działań dotyczących współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

 

Kontakty indywidualne

 

według potrzeb

 Uczestnictwo rodziców w akcjach charytatywnych ?Gorączka złota?,

?I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem?, zbiórka nakrętek, karmy do schroniska dla zwierząt.

 

Pomoc rodziców przy organizacji zbiórek

 

według potrzeb

 

 

 

Praca na rzecz placówki

 

 

 

 

 

Pozyskiwanie sponsorów dla przedszkola.

Wspólne wypracowanie formy pozyskiwania środków pieniężnych dla przedszkola

 na spotkaniach

z przedstawicielami Rady Rodziców

 

cały rok szkolny

Zaangażowanie rodziców

w prace na rzecz przedszkola.

 

 

 

 

 

 

Pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego, angażowanie

w prace i pomoc przy sprzęcie komputerowym w placówce.

 W tworzeniu i uaktualnianiu przedszkolnej strony internetowej.

 

cały rok szkolny

 

 

 

Poprawiony: środa, 16 grudnia 2015 20:31  

Kalendarium imprez

grudzień 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Losowe zdjęcie

Obraz 044.jpg

Polecamy

12650834 1557805861177679 1528672937039963127 n

swiss mini

wbk mini