Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka. To doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią i wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości. Zajęcia pomagają też rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność - cechy tak bardzo dziś potrzebne. Poznawanie poprzez działanie, połączone z emocjonalnym zaangażowaniem dzieci, to recepta na sukces dzieci i nauczyciela w procesie nauczania i uczenia się.

W przedszkolu prowadzony jest szereg atrakcyjnych zajęć wspierających rozwój dzieci, wykraczających poza podstawę programową:

 • Zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne - rozwijające zdolności dzieci.
 • Zajęcia ruchowe, np.: z piłkami EDUBALE, aerobik, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - zaspakajające potrzebę aktywności
 • Zajęcia komputerowe, logopedyczne - wspomagające rozwój dzieci.

Przedszkole, na wniosek rodziców, może zorganizować zajęcia dodatkowe.

 

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • TIK – zajęcia informatyczne dla najmłodszych :
  • Tablety (4,5,6 –latki 1x w tyg.)
  • Komputery (6-latki 1x w tyg.)
  • Tablica multimedialna (4,5 – latki 1x w tyg.)
  • Dywan interaktywny(3,4, 5-latki 1x w tyg.)
 • Zajęcia ruchowe na hali sportowej na Stadionie 650-lecia – (5,6-latki 2x w m-cu.)
 • Język angielski (wszyscy codziennie)
 • Kolorowy świat - zajęcia plastyczne (6-latki 1x w tyg.)
 • Śpiewam i gram” – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych (wszyscy 1x w tyg.)
 • Religia (6-latki 2 x w tyg.)
 • Ćwiczenia logopedyczne, profilaktyka i terapia (3-6-latki ze wskazaniem 1x w tyg.)
 • Let’s dance – zajęcia taneczne (6-latki 1 x w tyg.)
 • Zajęcia rewalidacyjne (6-latki 2x w tyg.)
 • Mam szanse” – zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze (4-6-latki 1x w tyg.)
to top button